วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น

โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น (Mount Auburn Hospital) เป็นโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ โรงพยาบาลก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2414 (ค.ศ. 1871) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยในฐานะโรงพยาบาลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพอ้างอิง