วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐สมเด็จพระบรมราชินีนาถเบียร์ทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (แรกประสูติ เบียทริกซ์ วิลเฮลมินา อาร์มการ์ด ฟาน ออเรนจ์-นัสเซา เจ้าหญิงแห่งเนเธอร์แลนด์ เจ้าหญิงแห่งออเรนจ์-นัสเซา เจ้าหญิงแห่งลิปเปอ-บีสเตอร์เฟลด์) (เสด็จพระราชสมภพ 31 มกราคม พ.ศ. 2481) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2523


�สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์
สารบัญ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเบียร์ทริกซ์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีบรมนาถยูเลียน่าและเจ้าฟ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ เจ้าชายแห่งลิปเปอ-บีสเตอร์เฟลด์ โดยทรงมีพ่อและแม่ทูนหัว คือ สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโพลด์ที่ 3 แห่งเบลเยี่ยม ดยุคอดอล์ฟแห่งแม็คแลนด์เบิร์ก-เชวเวอร์ริน (พระอนุชาในเจ้าฟ้าชายเฮนริค พระอัยกาในสมเด็จพระบรมราชินี�! ��าถ) เจ้าหญิงอลิซ เค้านท์เตสแห่งแอธโลน และเอเลน เค้าน์เตสแห่งคอทเซบู
เบียร์ทริกซ์ทรงมีพระกนิษฐาดังนี้

เจ้าฟ้าหญิงเบียร์ทริกซ์ (สมเด็จพระราชินีนาถเบียร์ทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์)
เจ้าฟ้าหญิงไอรีน
เจ้าฟ้าหญิงมากาเรียต
เจ้าฟ้าหญิงคริสติน่า

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

�

อี-2 ฮ็อคอาย (E-2 Hawkeye) อี-2 เป็นเครื่องบินที่มีจานโดมอยู่บริเวณกลางลำตัวเพื่อใช้เตือนภัยประจำเรือบรรทุกอากาศยาน เครื่องต้นแบบเริ่มบินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1960 และเริ่มประจำกองทัพเรือสหรัฐฯในวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1964


อี-2
รายละเอียด อี-2 ฮ็อคอาย


ผู้สร้าง บริษัทกรัมแมน แอโรสเปส คอร์ปอเรชั่น (สหรัฐอเมริกา)
ประเภท แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ประจำเรือบรรทุกอากาศยาน เจ้าหน้าที่ 5 นาย
เครื่องยนต์ เทอร์โบใบพัด อัลลิสัน ที 56-เอ-425 กำลังเครื่องละ 4,910 แรงม้า 2 เครื่อง
กางปีก24.56 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางเรโดม 7.32 เมตร
ยาว 17.55 เมตร
สูง 5.59 เมตร
พื้นที่ปีก 65 ตารางเมตร
น้ำหนักเปล่า 17,240 กิโลกรัม
น้ำหนักเชื้อเพลิงสูงสุด 5,624 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 23,391 กิโลกรัม
อัตราเร็วขั้นสูง 602 กิโลเมตร/ชั่วโมง
อัตราเร็วเดินทาง 500 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เพดานบินใช้งาน 9,390 เมตร
ระยะทางวิ่งขึ้น 576 เมตร
ระยะทางวิ่งขึ้น พ้น 15 เมตร 768 เมตร
พิสัยบิน 2,583 กิโลเมตร