วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


อำเภอทุ่งตะโก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชผลทางการเกษตร และผลิตผลจากการประมง
คำขวัญ ของอำเภอทุ่งตะโก "ทิวทัศน์งาม น้ำตกสวย รวมผลไม้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมพระธาตุมุจลินทร์ ถิ่นแห่งอารยธรรมโบราณ"

อำเภอทุ่งตะโก สภาพภูมิศาสตร์
สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดอำเภอสวี
ทิศใต้ จรดอำเภอหลังสวน
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย เรียกว่า อ่าวทุ่งตะโก
ทิศตะวันตก จรด อำเภอหลังสวน อำเภอสวี

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1955 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1412 - มีนาคม ค.ศ. 1413
ค.ศ. 1412 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตามปฏิทินจูเลียน
ค.ศ. 1413 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินจูเลียน
มหาศักราช 1334
ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 774 (วันที่ 28 มีนาคม เป็นวันเถลิงศก) ค.ศ. 1412 เหตุการณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Madonna
มาดอนน่า หลุยส์ เวอโรนิก้า ซิกโคน (Madonna Louise Veronica Ciccone) (เกิด 16 สิงหาคม พ.ศ. 2501) คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ มาดอนน่า เป็นนักร้องหญิง, ดารา ชาวอเมริกัน ได้สมญานามว่า ราชินีเพลงป็อบ ออกอัลบัมเพลงมาแล้วหลายชุด มีทั้งผลงานเพลง ภาพยนตร์ และเขียนหนังสืออ่านสำหรับเด็ก

Madonna ผลงานเพลง

1979-1981 A Certain Sacrifice
1985 Vision Quest
1985 Desperately Seeking
1986 Shanghai Surprise
1987 Who's That Girl
1989 Bloodhounds of Broadway
1990 Dick Tracy
1991 Truth or Dare
1992 Shadows and Fog
1992 A League of Their Own
1993 Body of Evidence
1993 Dangerous Game
1995 Blue in the Face
1995 Four Rooms
1996 Girl 6
1996 Evita
2000 The Next Best Thing
2002 Swept Away
2002 Die Another Day
2005 I'm Going to Tell You a Secret
2006 Arthur and the Invisibles (ให้เสียงพากย์)

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อาร์เอส
ส่วนหนึ่งของนิกายรัสเซียนออร์ทอดอกซ์ คริสต์ศาสนา
รัสเซียนออร์ทอดอกซ์ (Russian Orthodox) เป็นนิกายดั้งเดิมของรัสเซีย ในสมัยที่มีการติดต่อกับกรุงคอนสแตนติโนเปิลในคริสต์ศตวรรษที่ 10 สมัยเคียฟรุส เจ้าชายวลาดิมีร์ทรงประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติใน ค.ศ. 988 เมื่อมอสโกมีความสำคัญขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ก็ยอมรับนับถือนิกายนี้ด้วยจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 คริสต์จักรจึงประกาศไม่ขึ้นกับฝ่ายอาณาจักร ในสมัยอะริส กอร์ดูนออฟ ประกาศให้ความคุ้มครองนิกายนี้ใน ค.ศ. 1589 ทำให้นิกายนี้เป็นสากลมากขึ้น
พาทริอาร์ก นิคอน ดำเนินการปฏิรูปศาสนาใน ค.ศ. 1667 เป็นผลให้ตัวท่านเองต้องถูกถอดจากตำแหน่ง และใน ค.ศ. 1721 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 ทรงดำเนินการให้ศาสนา กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายอาณาจักรอีกจนถึง ค.ศ. 1917 คริสตจักรกลับซบเซาลง และผู้ที่นับถือมักถูกลงโทษด้วย แต่ในสมัยการขึ้นสู่อำนาจของโจเซฟ สตาลิน ศาสนจักรก็ปรากฏบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนระหว่าง "สมัยสงครามรักชาติครั้งใหญ่" (Great Patriotic War: 1941-5) แต่ก็มีหน่วยงานราชการควบคุมศาสนจักรอยู่ ศาสนจักรมีบทบาทต่อประเทศในฐานะเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ศิลปะ และปรัชญาแนวความคิดต่าง ๆ ไม่น้อย เมื่อกอร์บาชอฟดำเนินการปฏิรูป และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัสเซียภายหลัง ค.ศ. 1991 นิกายออร์ทอดอกซ์ก็ได้กลับมาเป็นที่เชื่อถือของประชาชนอีกครั้ง โดยมีข้อความเชื่อเช่นเดียวกับนิกายโรมันคาทอลิกทุกประการ

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

มังกี้ ดี ลุฟฟี่มังกี้ ดี ลุฟฟี่

มังกี้ ดี ลูฟี่ เป็นตัวละครหลักของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง วันพีซ เขาคือกัปตันแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

ค่าหัว

30 ล้านเบรี หลังจากกำจัด บากี้ ดอนครีก และ อารอน
100 ล้านเบรี หลังจากกำจัด ครอกโคไดล์
300 ล้านเบรี หลังจากกำจัด CP9

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อักษรโมดี
อักษรโมดี (Modi) ประดิษฐ์เมื่อราว พ.ศ. 2200 เพื่อใช้เขียนภาษามราฐี โดยพัฒนามาจากอักษรเทวนาครี ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2493 จึงเปลี่ยนมาใช้อักษรเทวนาครี ใช้เขียนภาษามราฐีซึ่งอยู่ในกลุ่มอินโด-อารยัน มีผู้พูดราว 71 ล้านคนในอินเดีย