วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ดอกไม้ไฟ หรือ พลุ เป็นอุปกรณ์ในหมวดหมู่วัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง ลักษณะของพลุประกอบด้วย เสียง แสง ควัน และเถ้า พลุถูกออกแบบให้เผาไหม้และจุดระเบิดที่แสงสีต่างๆ พลุถูกใช้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก
เชื่อกันว่าชาวจีนเป็นผู้ค้นคิดพลุและดอกไม้ไฟก่อนชาติอื่นๆ (อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นดินปืนของชาติจีนนั่นเอง) เพื่อใช้ในงานรื่นเริง เช่น วันตรุษจีน หรือวันสาร์ทจีน และยังนิยมใช้สืบมาจนปัจจุบัน

ดอกไม้ไฟ การใช้งาน
พลุเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกว้างขวาง โดยทั่วไปพลุจะใช้ในงานแสดง งานบันเทิง และในงานรื่นเริงทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางศาสนา
นอกจากนี้ยังมีการใช้พลุเป็นยุทโธปกรณ์ เป็นพลุส่องสว่าง สำหรับนำทาง หรือบอกตำแหน่งในการรบ หรือการลำเลียงทางการทหาร

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

มิถุนายน พ.ศ. 2546

มิถุนายน พ.ศ. 2546 21 มิถุนายน 2546

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์ ตอนที่ 5 ของนวนิยายชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ วางจำหน่ายทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


สิบสองปันนา หรือ สิบสองพันนา (จีนตัวเต็ม: 西雙版納傣族自治州; จีนตัวย่อ: 西双版纳傣族自治州; พินอิน: Xīshuāngbǎnnà; อังกฤษ:Xishuangbanna) หรือชื่อเต็มว่า เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" อีกนัยหนึ่งก็คือ 12 เมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุ้ง (จีน: 景洪 จิงหง) เป็นเมืองของชาวไทลื้อ

ภูมิประเทศ
ในสมัยโบราณนั้น เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า มีเมืองหลวงอยู่ที่ หนองแส หรือ เมือง ต้าลี่ ในประเทศจีนปัจจุบัน
สิบสองปันนานั้นได้เป็นราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้ง เมื่อประมาณ 825 ปีก่อน โดย พญาเจือง หรือสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ่งที่ 1 ในตำราของไทย เมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวมองโกลได้ลุกลามอาณาจักรล้านนา ส่วนสิบสองปันนานั้นจึงได้เป็นของมองโกล และก็ได้เป็นของจีนต่อมา(ตามประวัติศาสตร์จีน)
การอ่อนแอของราชวงค์อาฬโวสวนตาลครั้งแรกเริ่มคราวสมัยสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ่งที่ 3 (ท้าวอ้ายปุง) รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงค์อาฬโวสวนต๋าน จากนั้นเกิดความวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ สุดท้ายถึงรัชกาลที่ 24 ท้าวอินเมิง (ท้าวอินเมือง)อาณาจักรสิบสองปันนาเริ่มเป็นปึกแผ่นมากที่สุด การขยายอณาเขตเข้าไปยึดถึงเชียงตุ๋ง เมืองแถน(เดียนเบียนฟู) เชียงแสน ล้านช้าง จึงเป็นเหตให้การอพยพชาวไทลื้อจากเชียงรุ่งและอีกหลายหัวเมืองลื้อเข้าไปสู่ดินแดนดังกล่าว เพื่อเข้าไปตั้งชุมชนปกครอง หัวเมืองประเทศราช ซึ่งหากมองมาถึงปัจจุบันมีชาวไทลื้อกระจายไปทั่วทั้งเมืองแถน หัวเมืองทางเหนือของลาว ทุกเมือง รัฐฉานของพม่า จนถึงเชียงตุ๋ง และแถบไต้คง...
สิบสองปันนาดำรงความมั่นคมเฟื่องฟูอยู่ 100 กว่าปี ก็ถูกรุกรานอีกครั้งโดยชาวมองโกล และตกอยู่ในการปกครองของจีนอีกครั้งในปี พ.ศ. 1835 การสิ้นสุดอำนาจการปกครอง และการยอมรับอำนาจของมองโกล เมื่อรัชกาลที่ 33 เมื่อพระเจ้ากรุงจีนส่งตราหัวเสือ(จุ่มกาบหลาบคำ)มาให้เป็นตราแผ่นดินแทนตรานกหัสดีลิงค์ การเปลี่ยนชื่อเจ้าผู้ครองนคร จากชื่อภาษาไทลื้อ เป็นภาษาจีน เริ่มขึ้นในยุคนี้ เจ้าผู้ครองนครชาวไทลื้อถูกเรียกว่าเจ้าแสนหวีฟ้า
เมื่อ พุทธศตวรรษที่ 21 พม่าได้ก่อตั้งอาณาจักรตองอู และขยายอาณาเขตของตนไปทางตะวันออก พม่าได้โจมตีสิบสองปันนา พม่าได้แบ่งเมืองเชียงรุ้งเป็น สิบสองปัน และก็เป็น เมืองในปัจจุบัน ได้แก่ เมืองฮาย ม้าง หุน แจ้ ฮิง ลวง อิงู ลา พง อู่ เมืองอ่อง และ เชียงรุ้ง จึงเรียกเรียกแมองแถวๆนี้รวมกันว่า สิบสองปันนา ในช่วงสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมพม่า และ ศาสนาได้เข้าไปในสิบสองปันนา

สิบสองปันนา ประวัติ
ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น หลังจากพระองค์ได้ส่งทัพมาปลดปล่อยเชียงใหม่ และ อาณาจักรล้านนา จาก พม่าแล้ว พระองค์ได้โปรดให้พระเจ้ากาวิละเป็นแม่ทัพ ยกไปตีเมืองและกวาดต้อนพลเมือง ชาวไทลื้อในสิบสองปันนา ไทลื้อเมืองพน เมืองหย่วน เมืองล่า ไทขึนจากเชียงตุง ไทใหญ่จากตะวันออกของพม่า มาอยู่ที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และ น่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกกันว่ายุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" อันเป็นวิธีฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาวิธีหนึ่ง เพราะในช่วงก่อนนั้น พม่าได้กวาดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่ พุกาม และ มัณฑะเลย์ ไปจำนวนมาก
เชียงรุ้งถุกยื้อแย่งดึงโดยอาณาจักรใกล้เคียงไปมาอยู่ไม่นาน กระทั่งยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมในช่วงรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ทั้งอังกฤษ และ ฝรั่งเศส เข้ามาขีดเขตอำนาจของตน ให้พม่าไปอยู่กับอังกฤษ สิบสองปันนา อยู่กับจีน เชียงตุงไปกับพม่า และ ฝรั่งเศสคุมลาว กัมพูชา และ เวียดนาม
ในช่วงสงครามโลกสิบสองปันนานั้น ตกอยู่ในแผ่นดินจีน ถูกยุบเมืองเชียงรุ้งจากเมืองหลวงเป็นแค่เมือง พร้อมๆกับเจ้าทั้งหลายด้วย โดยเคยมีเจ้าปกครองอยู่ถึง 45 พระองค์ ในปัจจุบัน คนที่มีแซ่เต๋า (刀) ก็คือ เจ้าในสิบสองปันนาที่เคยครองเมืองทั้งหลายเหล่านี้

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


บาบิลอนโร้กส์ (Babylon Rogues) เป็นกลุ่มตัวละครสมมุติจากเกมโซนิคไรเดอร์ส พวกเขาเป็นกลุ่มโจรในตำนาน ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันเอ็กทรีมเกียร์ที่จัดขึ้นโดยดร.เอ็กแมน สมาชิกของบาบิลอนโร้กส์ทั้งหมดเป็นนก มีสมาชิกปัจจุบัน 3 คน คือ เจ็ท, เวฟและสตอร์ม พวกเขามีเรือเหาะที่มีหัวเป็นรูปนกขนาดยักษ์และใช้เอ็กซ์ทรีมเกียร์ใช้ในการเดินทาง

ประวัติ

สมาชิกปัจจุบัน
เจ็ท เดอะฮอคว์ (「ジェット・ザ・ホーク」 เจ็ตโตะ ซา ฮอคคุ)เป็นหัวหน้าของกลุ่มบาบิลอนโร้กส์ชุดปัจจุบัน เขามีชื่อเล่นว่า "จ้าวแห่งลมในตำนาน" ด้วยเพราะความสามารถในการใช้เกียร์ "ไทป์ J" ของเขา เขาเป็นเจ้าของเรือเหาะ(เป็นกัปตัน)และยังครอบครองลูกบาศก์ใสที่เป็นกุญแจที่จะปลุกสวนบาบิลอนซึ่งเขาได้นับสืบทอดมาจากพ่อ เขาได้รับการติดต่อจากดร.เอ็กแมนโดยดร.เอ็กแมนบอกว่าให้ปะทะกับโซนิค สิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดในโลก เจ็ทเชื่อว่าเอ็กซ์ทรีมเกียร์ของตนเร็วที่สุด จึงตกลงจะร่วมทำงาน เมื่อเขาสามารถแข่งเอ็กซ์ทรีมเกียร์ชนะโซนิคได้ เขาก็ดูถูกโซนิคว่า "นี่หรือ สิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดในโลก"
โดยพื้นฐานแล้วเจ็ทเป็นคนใจเย็น แต่บางครั้งก็เย็นมากเกินไปจนเหมือนไม่ทำงานทำการเวฟจึงต้องบ่นที่เจ็ททำตัวไม่สมเป็นหัวหน้า เจ็ทเองนั้นชอบการแข่งขันและท้าทาย แต่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนและสติแตกได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเวลาที่สตอร์มกับเวฟทะเลาะกันจนหนวกหู เขามีความมั่นใจในตัวเองสูงในเรื่องความเร็วโดยเฉพาะบนเอ็กซ์ทรีมเกียร์ ซึ่งหลังจากที่เขาชนะโซนิคได้โดยการโกงในฉากแซนด์รูอิน เขาได้ดูถูกโซนิคว่า "หน้านายดูดีมากเวลาหน้าทิ่มดินนะ"
หลังจากที่โซนิคเอาชนะเจ็ทได้ในฉากบาบิลอนการ์เดนและเอาชนะดร.เอ็กแมนได้ เขาได้คืนกุญแจให้เจ็ท แต่เจ็ทไม่ต้องการเสียหน้าจึงปฏิเสธที่จะรับ เวฟจึงขอรับไปแทนและเมื่อพวกเขาเปิดประตูสู่ป้อมบาบิลอนและได้พบกับจินนี่ ซึ่งเขาต้องต่อสู้โดยได้รับความร่วมมือกับพวกโซนิค (โดยผู้เล่นจะได้เล่นเป็นโซนิค) เมื่อชนะแล้วเขาก็ได้พบกับเกียร์ในตำนาน "พรมวิเศษ"
ในตอนท้ายของเกมหลังจากแยกจากกับพวกโซนิคแล้วเจ็ทก็ยอมรับว่าโซนิคนั้นเร็วกว่าตน แต่เขาเองนั้นก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ถ้าได้เจอกันอีก ทำให้เจ็ทเองก็ได้กลายเป็นคู่แข่งกับโซนิค (หลังจากที่นัคเคิลส์กลายเป็น "เพื่อน" กับโซนิคไปแล้ว)
แฟนเกมบางคนเชื่อว่าเจ็ทนั้นมีโครงร่างและต้นแบบมาจากบีน เดอะไดนาไมท์ จากเกมโซนิคเดอะไฟท์เตอร์ส หลายครั้งที่บางคนเข้าใจผิดระหว่างเจ็ทกับบีน ซึ่งนิตยสาร Nintendo Power เคยลงมุขตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให้คำบรรยายเจ็ทว่า "บีน? นั่นนายใช่มั้ย, บีน? โอ! เราคิดถึงนายเหลือเกิน" ("Bean? Is that you, Bean? Oh! How we've missed you!".)


เจ็ท เดอะฮอคว์
เวฟ เดอะสวอลโล่ว์ (Wave the Swallow) (「ウェーブ・ザ・スワロー」 เวบุ ซา ซูวาโร่) เป็นสมาชิกหญิงคนเดียวของบาบิลอนโร้กส์ เธอมีความชำนาญด้านเครื่องจักรโดยเฉพาะเอ็กซ์ทรีมเกียร์ ซึ่งเธอมั่นใจในงานสร้างของเธอมาก ถึงขนาดต่อว่าสตอร์มที่ต่อว่าผลงานของเธอ และมักบ่นในสิ่งที่เธอเท่านั้นที่เข้าใจ นอกจากนั้นแล้วเธอมักจะทำการทดลองแปลกๆเกี่ยวกับของที่เธอค้นพบ (ซึ่งสตอร์มได้พูดถึงเรื่องนี้ตอนได้เห็นกุญแจสู่บาบิลอนการ์เดนครั้งแรกว่า "ถ้าฉันให้เธอไป เธอจะเอาไปทำการทดลองแปลกๆอีกล่ะสิ")
สร้อยคอที่อกของเวฟเป็นเครื่องส่งสัญญาณและคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อ่านข้อมูลต่างๆได้ เธอเคยใช้ให้เจ็ทตื่นจากฝันกลางวันก่อนเริ่มสนามดาร์คเดเสิร์ท
เวฟได้พบกับพวกโซนิคก่อนเริ่มฉากสแปลชแคนยอน ซึ่งเธอได้เอาเกียร์ของโซนิคมาดูและพบว่าทำได้ไม่เลวสำหรับพวกมือใหม่ (หมายถึงเทลส์) เธอได้แอบติดตั้งระเบิดไว้แล้วดูถูกเทลส์ว่าเกียร์แบบนี้เป็นขยะ แล้วเรียกเทลส์ว่า "นายเตี้ย" จากนั้นเธอก็จุดระเบิดในตอนท้ายของฉากแซนด์รูอินและทำให้เจ็ทชนะไป
ในคู่มืออย่างเป็นทางการของเกมโซนิคไรเดอร์สภาษาญี่ปุ่นบอกว่าเธอเองก็เป็นคู่แข่งกับรู้จ เดอะแบท แต่ในตัวเกมได้แสดงให้เห็นว่าเธอเองก็มองเทลส์และดร.เอ็กแมน ในฐานะคู่แข่งด้านความฉลาด และเพราะเธอไม่ชอบคนหัวทึบและคนโง่ เธอจึงมักจะทะเลาะกับสตอร์มบ่อยครั้ง (เพราะเขามีทั้งสองอย่าง)


บาบิลอนโร้กส์ เวฟ เดอะสวอลโล่ว์
สตอร์ม ดิอัลบาทรอส (Storm the Albatross) (「ストーム・ザ・アルバトロス」 ซูโตมุ ซา อารุบาโทโรสุ) เป็นหนึ่งในสมาชิกของบาบิลอนโร้กส์ เขาเป็นนกที่ตัวใหญ่มากและมีปัญญาที่ค่อนข้างน้อย เขาเป็นคู่แข่งกับนัคเคิลส์ ดิอีคิดนา
ระหว่างการแข่งขันหลังกจากที่สตอร์มแพ้ให้กับนัคเคิลส์ เขาได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ไปชิงข้อมูลของดร.เอ็กแมนมา ซึ่งเปิดเผยถึงเป้าหมายที่แท้จริงของดร.เอ็กแมนและทำให้พวกบาบิลอนโร้กส์ได้รู้ว่าสมบัติในตำนานที่แท้จริงของชาวชาบิลอนเนียนนั้นไม่ใช่เงินทอง
สตอร์มเป็นคนที่ภักดีต่อเจ็ทมากและพร้อมเชื่อฟังคำสั่งและรับภารกิจทุกอย่างเสมอ หลายๆครั้งในเกมที่เขาต้องพยายามชิงเด่นกับเวฟเพื่อให้เจ็ทรู้ว่าเขาภักดีต่อเจ็ท (โดยเฉพาะในตอนท้ายเกมที่เวฟพูดว่า "ไปกันได้รึยัง" สตอร์มตบหัวเวฟและบอกว่า "ฉันก็อยากพูดคำนี้บ้าง")


สตอร์ม ดิอัลบาทรอส

สมาชิกก่อนหน้า
เขาเป็นหัวหน้าบาบิลอนโร้กส์คนที่ 13 ซึ่งเป็นผู้สร้างเกียร์ "พรมวิเศษ" ชื่อของเขาถูกเอ่ยขึ้นในโน้ตที่วางไว้ที่พรมวิเศษตอนที่ดร.เอ็กแมนกางพรมออก

สโตลเลน (Stolen)
เชื่อว่าน่าจะเป็นหัวหน้าคนก่อนของบาบิลอนโร้กส์ เขาเป็นผู้ส่งต่อเรือเหาะและลูกบาศ์กใสให้กับเจ็ท ตัวของเขาปรากฏตัวในภาพเขียนที่อยู่ในห้องของเจ็ท (แต่เห็นไม่ชัด)

พ่อของเวฟ
นอกเหนือจากโซนิคไรเดอร์สแล้ว ทั้งสามก็ปรากฏตัวในโซนิคริวัลส์ ในรูปแบบการ์ดสะสมคนละใบ และในโซนิคแอนเดอะซีเครทริงส์ เจ็ทก็ปรากฏตัวมาในฉากหลังในมินิเกมเกมหนึ่ง

เพลงประจำตัว

โซนิคไรเดอร์ส

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


Michael Rosenbaum Kevin Conroy Phil LaMarr Susan Eisenberg George Newbernดอกประดู่ (เพลง) Maria Canals จัสติสลีก ฉบับแอนิเมชั่น (Justice League) เป็นการ์ตูนทีวีแอนิเมชันที่เข้ามาฉายในประเทศไทยทางช่อง Cartoon Network ของ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 29 สำหรับระบบอนาล็อกและช่อง 52 สำหรับระบบดิจิตอล โดยที่ต้นฉบับของการ์ตูน เรื่องนี้ มาจาก หนังสือการ์ตูนชื่อเดียวกันนี้ โดยเป็นการรวมเรื่องดังของ DC Comics ในฉบับแอนิเมชั่นนี้เป็นการรวมเอา 7 ซูเปอร์ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล DC เข้าไว้เป็นทีมเดียวกัน โดยเรียกตัวเองว่า สภายุติธรรม(จัสติสลีก) ขณะเดียวกันก็มีการรวมเหล่าร้ายต่างๆจากการ์ตูนแต่ละเรื่องมาด้วยเช่น เล็กซ์ ลูเธอร์ (ซูเปอร์แมน), โจ๊กเกอร์, ทอยแมน (แบทแมน), แวนดัล ซาเวจ รวมทั้งมีการปรากฏตัวของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆของทาง DC เช่น สแตติก (จากเรื่อง สแตติค ช็อค)

เนื้อเรื่องย่อ
ดูบทความหลักที่ ตัวละครในจัสติสลีก

ซูเปอร์แมน (Superman) - บุรุษเหล็ก แห่ง เมโทโปลิส
แบทแมน (Batman) - นักปราบอาชญากรรม แห่ง ก็อดแธม
สาวน้อยมหัศจรรย์ (Wonder Woman)- เจ้าหญิงนักรบ แห่ง เผ่าอเมซอน
กรีนแลนเทิร์น (Green Lantern) - อดีตทหารอเมริกัน ผู้ได้รับพลังจากแหวนวิเศษ
แฟลช (Flash) - บุรุษผู้เร็วที่สุดในโลก
ฮอว์คเกิร์ล (Hawkgirl) - เหยี่ยวสาวผู้ชื่นชอบการต่อสู้
นักล่ามนุษย์ชาวดาวอังคาร (Martian Manhunter) - มนุษย์ต่างดาวผู้เงียบขรึม ตัวละคร

ในสองฤดูกาลแรก ของ จัสติสลีก จะนำเสนอในลักษณะที่เป็นตอนยาว 2 ตอนจบ เป็นส่วนใหญ่ (เฉพาะ "Secret Origins" ซึ่งเป็นบทแรกของซีรีย์นี้ และ "The Savage Time" กับ "Starcrossed" ที่เป็นบทสุดท้ายของ ฤดูกาลที่1 และ2 เท่านั้นที่ มี 3 ตอนจบ ส่วนตอนที่มีตอนเดียวจบมีตอนเดียว คือ "Comfort and Joy")
ส่วนตั้งแต่ฤดูกาลที่ 3 ลงไป จัสติสลีก มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านเนื้อเรื่องมีการเพิ่มซูเปอร์ฮีโร่อีกหลายคนเข้ามาในทีม และการนำเสนอนั้นเป็นการนำเสนอแบบจบในตอนทั้งสิ้น โดยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "จัสติสลีค อันลิมิเต็ด" และดำเนินเรื่องไปอีก 3 ฤดูกาล รวมมี จัสติสลีก ฉบับแอนิเมชั่น ทั้งสิ้น 5 ฤดูกาล รายชื่อตอน
(ฉายครั้งแรกในอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2544-2545)

"Secret Origins" ตอนที่ 1,2 และ 3 ปฐมบทแห่งการรวมตัวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ เริ่มขึ้นโดย เมื่อแบทแมนและซูเปอร์แมนทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเข้าแทรกซึมมาที่โลก ทั้งคู่ได้เข้าช่วยเหลือนักล่ามนุษย์ชาวดาวอังคาร จอน จอนซ์ และทั้ง3ได้รวมตัวกับฮีโร่อีก 4 คน ประกอบไปด้วย กรีนแลนเทิร์น สาวน้อยมหัศจรรย์ แฟลช และฮอว์กเกิร์ล ทั้ง 7 คน จึงรวมตัวกันและสามารถขับไล่ เหล่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวออกไปได้ หลังจากทำสำเร็จ ซูเปอร์แมนก็เริ่มคิดว่า ถ้ามีพลังของทีมทั้ง 7 คนนี้ ก็จะเพิ่มขีดสามารถในการช่วยโลกได้มากขึ้น จึงรวมตัวกันเป็นทีม ที่ใช้ชื่อว่า "จัสติสลีก" โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่ดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลก
"In Blackest Night" ตอนที่ 4 และ 5 กรีนแลนเทิร์น จอน สจ๊วต ยอมถูกจับโดย หุ่นยนต์นักล่ามนุษย์ เพื่อไปขึ้นศาลอวกาศในข้อหาทำลายดาวเคราะห์ ทำให้ประชากรหลายล้านคนต้องเสียชีวิต พวกจัสติสลีก จึงเดินทางไปช่วยสืบหาข้อแก้ต่าง และพบความผิดปกติบางประการเบื้องหลังคดีนี้ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายครั้งใหญ่ต่อหน่วย กรีนแลนเทิร์น แห่งจักรวาล
"The Enemy Below" ตอนที่ 6 และ 7 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ถูกจู่โจมที่แอตแลนตีส นครใต้บาดาล ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามได้ อควาแมน ราชาแห่งแอตแลนตีส จึงเดินทางขึ้นมาบนโลกเพื่อเจรจา ระหว่างนั้นเอง อควาแมนถูก เดดช๊อต ที่ถูกจ้างมา ลอบโจมตีทำให้ได้รับบาดเจ็บ ลอร์ด โอม ผู้เป็นน้องชายของ อควาแมน โกรธและสั่งทหารแห่งแอตแลนตีสเตรียมบุกขึ้นโลก จัสติสลีก ต้องหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการเหล่านี้ให้ได้ก่อนสงครามจะระเบิดขึ้น
"Paradise Lost" ตอนที่ 8 และ 9 ฮาเดส เทพเจ้าแห่งนรกทาร์ทารัส ถูกขังอยู่ที่เกาะเทอมิสกีร่า ของเผ่าสตรีแห่งอเมซอน บ้านเกิดของ สาวน้อยมหัศจรรย์ พ่อมด ฟิลิกซ์ ฟัสท์ จึงทำการตามหาของโบราณที่สามารถปลดปล่อย ฮาเดสได้ และเดินทางไปที่เทอมิสกีร่า สาวน้อยมหัศจรรย์ต้องการช่วยโลกและบ้านเกิดจึงนำเหล่า จัสติสลีก ไปที่เกาะ ทั้งๆที่ทราบว่าเกาะนี้มีกฏเหล็กคือห้ามไม่ให้ผู้ชายขึ้นมาบนเกาะ
"War World" ตอนที่ 10 และ 11 ซูเปอร์แมนและจอน จอนซ์ ถูกจับไปที่โลกสงคราม ที่ปกครองโดย มองกูล ซูเปอร์แมนถูกบังคับให้ต่อสู้กับทาสสงครามในโคลีเซี่ยม เพื่อความบันเทิงของคนในโลกสงคราม แต่หลังจากได้รับชัย ซูเปอร์แมนไม่ยอมฆ่าคู่แข่งตามกฎ จึงถูกทำโทษและนัดต่อไปต้องสู้กับ มองกูลผู้ซึ่งมีแผนการเพื่อไม่ให้ตนเองพ่ายแพ้
"The Brave and the Bold" ตอนที่ 12 และ 13 กรีนแลนเทิร์นและแฟลช ได้ค้นพบแผนการณ์ของ กร๊อด กอริล่าพูดได้ที่วางแผนจะทำลายกอริล่า ซิตี้ เมืองของเหล่ากอริล่าในแอฟริกา โดยกร๊อดมีอุปกรณ์ที่สามารถสั่งการมนุษย์ได้และใช้มันกับแฟลชไปขโมยไอทโซโทปกัมมันตภาพรังสี กรีนแลนเทิร์นและแฟลชจะต้องร่วมมือกับโซโลวาร์ กอริล่าอีกตัวหนึ่งที่ต้องการหยุดยั้งแผนการณ์ของกร๊อด
"Fury" ตอนที่ 14 และ 15 นักรบหญิงแห่งเผ่าอเมซอนผู้หนึ่งได้หนีออกมาจากเกาะเทอมิสกีร่า และได้รวมทีมเหล่าร้ายขึ้นให้ทำการปล่อยอาวุธเชื้อโรคที่จะทำร้ายเฉพาะเพศชายเท่านั้น เพื่อหวังจะให้ทั้งโลกมีแต่ผู้หญิงแบบที่เทอมิสกีร่า มีเพียงสาวน้อยมหัศจรรย์และฮอว์กเกิร์ลเท่านั้นที่จะหยุดหายนะในครั้งนี้
"Legends" ตอนที่ 16 และ 17 กรีนแลนเทิร์น, แฟลชและฮอคว์เกิร์ล ถูกส่งตัวไปยังโลกคู่ขนาน ที่นั่นพวกเขาได้พบกับกลุ่มของจัสติส กิลด์ แห่งอเมริกา ซึ่งมาจากหนังสือการ์ตูนที่จอห์นเคยอ่านสมัยเด็กๆ เหล่าจัสติสลีกเริ่มเอะใจกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นรถขายไอศกรีมที่ไม่เคยจอดหรือมักจะเกิดเหตุร้ายเมื่อพวกเขาค้นพบอะไรบางอย่าง เมื่อจัสติสลีกจึงออกค้นหาพวกเขาได้ค้นพบกับความจริงที่น่าตกตะลึง
"Injustice For All" ตอนที่ 18 และ 19 เล็กซ์ ลูเธอร์คู่ปรับตัวฉกาจของซูปเปอร์แมน ได้ก่อตั้ง สมาคมเหล่าร้าย อินจัสติสแก็ง ขึ้น อันประกอบไปด้วย โซโลมอน แกรนดี้, ชีทาร์, เดอะ เชด, สตาร์ซัฟไฟร์, อัลตราฮิวแมนไนท์, คอปเปอร์เฮด และ โจ๊กเกอร์ เพื่อทำลายซุปเปอร์แมนและจัสติสลีกให้ราบคาบ เมื่อต้องเผชิญกับแก๊งซูปเปอร์เหล่าร้ายแบบนี้ จัสติสลีกจะทำอย่างไร
"A Knight of Shadows" ตอนที่ 20 และ 21 จัสติสลีก ร่วมมือกับ เดอะ เดม่อนเพื่อปกป้องศิลานักปราชญ์ จากแม่มดผู้ชั่วร้าย มอร์เกน เลอ เฟย กับลูกชายของเธอ ผู้เป็นศัตรูกับเดม่อนมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ อาเธอร์แห่งคาเมรอท ซึ่งเวทมนตร์ของนาง แม้แต่จอน จอนซ์ผู้มีพลังจิตยังต้องพลาดท่า
"Metamorphosis" ตอนที่ 22 และ 23 เรกซ์ เมสัน เพื่อนเก่าของกรีนแลนเทิร์น ถูกเจ้านายหักหลังและทำให้ถูกระเบิดในโรงงานสารเคมี ทำให้เค้ากลายเป็น "มนุษย์สสาร" และต้องการที่จะแก้แค้น กรีนแลนเทิร์นต้องหาทางยับยั้งเค้าให้ได้ ก่อนที่เพื่อนจะกลายเป็นอาชญากร
"The Savage Time" ตอนที่ 24, 25 และ 26 บทสุดท้ายของฤดูกาลแรก ขณะที่พวกจัสติสลีก ทุกคนยกเว้นแบทแมน กำลังทำงานอยู่ในอวกาศ โดยถูกหุ้มด้วยพลังแหวนของกรีนแลนเทิร์น ได้มีการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้น เมื่อกลับมาที่โลกทุกคนพบว่า ลัทธิ นาซี ปกครองโลกนี้อยู่ ด้วยความช่วยเหลือของแบทแมนในโลกนี้ ทำให้พวกเค้าเดินทางย้อนเวลากลับไปในสงครามโลกครั้งที่1 ปี 1940 เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์กลับมาเหมือนเดิม ที่นั้นเค้าพบว่าพวกนาซีมีอาวุธทันสมัยมากมาย และมีผู้นำคนใหม่ คือ แวนดัล ซาเวจ จัสติสลีก ฤดูกาลที่ 1
(ฉายครั้งแรกในอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2546-2547)

"Twilight" ตอนที่ 27 และ 28 ดาร์คไซด์แห่งอโพคาลิป ศัตรูของซูปเปอร์แมน ได้มาที่โลกและของให้จัสติสลีก ไปช่วยที่ดาวของตน จากการรุกรานของเบรนนิแอค แต่ซูปเปอร์แมนไม่ไว้ใจในดาร์คไซด์ จึงให้แบทแมนและสาวน้อยมหัศจรรย์ ไปตามพวก นิวก๊อด ศัตรูตลอดกาลของดารค์ไซด์มาช่วย
"Tabula Rasa" ตอนที่ 29 และ 30 เล็กซ์ ลูเธอร์ ค้นพบหุ่นยนต์นาม "อมาโซ่" ที่มีความสามารถในการเลียนแบบพลังเหนือมนุษย์ได้ เขาได้หลอกว่าตนเองเป็นพ่อของอามาโซ่และหลอกใช้ให้เขาไปจัดการพวกจัสติสลีก ขณะเดียวกันเพราะความพยายามในการตามหาอามาโซ่ ทำให้จอนได้ยินเสียงในจิตใจของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
"Only a Dream" ตอนที่ 31 และ 32 จอน ดี สมัครเป็นตัวทดลองเครื่องมือเกี่ยวกับความฝัน ซึ่งจากการผิดพลาดทำให้เค้าสามารถควบคุมความฝันของทุกคนที่หลับได้ และเรียกตัวเองว่า ด๊อกเตอร์เดสทินี่ เค้าได้ใช้ความสามารถนี้จัดการกับพวกจัสติสลีกทุกคนที่หลับ เหลือเพียงแบทแมนกับจอน จอนซ์เท่านั้นที่พอจะแกวิกฤตนี้ได้โดยต้อง สู้กับความง่วงของตัวเอง
"Maid of Honor" ตอนที่ 33 และ 34 เจ้าหญิงรัชทายาทแห่งประเทศแคสเนีย ชวนสาวน้อยมหัศจรรย์ไปพบกับคู่มั่นของเธอ ซึ่งก็คือ แวนดัล ซาเวจ ที่สาม หลานของผู้นำนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 1(จากตอน The Savage Time ในฤดูกาลที่1) จากนั้นไม่นานบิดาของเจ้าหญิงก็เสียชีวิต เจ้าหญิงยอมให้ซาเวจปกครองประเทศ โดยไม่ฟังคำเตือนของสาวน้อยมหัศจรรย์ และในตอนนี้เราจะได้พบความจริงเกี่ยวกับแวนดัล ซาเวจ ศัตรูตัวร้ายของจักรวาล DC
"Hearts and Minds" ตอนที่ 35 และ 36 กลุ่มกรินแลนเทิร์นได้เข้าเผชิญหน้ากับเดสเปอโร่ แต่พ่ายแพ้ถูกจับตัวไป คิโลว๊อก ซึ่งเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่หนีมาได้ ได้มุ่งหน้าไปหาจอห์นและขอร้องให้เขาไปช่วยแค๊ทม่า ซึ่งเป็นอาจารย์และคนรักเก่าของจอห์น แต่เมื่อจอห์นได้ปะทะเข้ากับเดสเปอโร่ เขาพ่ายแพ้และทำให้ไม่สามารถใช้พลังจากแหวนได้ จอห์นต้องหาทางเรียนรู้พลังจากแหวนของเขาเพื่อช่วยเหล่าจัสติสลีกให้ได้
"A Better World" ตอนที่ 37 และ 38 ในโลกของมิติคู่ขนานกับโลกเรา มีทีมซูปเปอร์ฮีโร่ที่เหมือนจัสติสลีก ชื่อว่า จัสติสลอร์ด เนื่องจากการตายของ แฟลช ซูปเปอร์แมนของที่นี่ได้ทำการสังหารประธานาธิปดี เล็กซ์ ลูเธอร์ และภายใน 2 ปีถัดมา จัสติสลอร์ดก็ใช้กำลังเข้าปกครองทำให้โลกสงบสุขแต่ประชาชนไม่เป็นอิสระ แบทแมนของโลกนี้ตรวจเจอโลกของจัสติสลีกและต้องการจะปกครองให้เหมือนกับโลกของตัวเอง จึงวางกับดักจับพวกจัสติสลีกไว้ แล็วสวมรอยแทนเพื่อดำเนินแผนการ พวกจัสติสลีกจะหนีและสู้กับคนที่เหมือนกับตัวเองแต่โหดกว่าได้อย่างไร
"The Terror Beyond" ตอนที่ 39 และ 40 โซโลมอน แกรนดี้หนีจากการตามล่าของกองทหารมาได้ โดยความช่วยเหลือของ ดร.เฟท และ อควอแมน เพื่อตอบแทนแกรนดี้ยอมใช้ตัวเองเป็นเครื่องสังเวยเพื่อทำพิธี ปิดประตูมิติป้องกันสัตว์ร้ายต่างมิติ บุกมาที่แอนแลนติส ด้วยความเข้าใจผิดซูเปอร์แมนและฮอว์กเกิร์ลจึงบุกเข้ามาทำลายพิธี ทำให้ทั้งหมดต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสัตว์ต่างมิติ
"Eclipsed" ตอนที่ 41 และ 42 ผลึกสีดำ ที่สถิตย์ดวงวิญญาณของปีศาจงูที่มีความโกรธแค้นมนุษย์ ได้หลุดจากที่ผนึก กลับมาสู่โลก โดยใครก็ตามที่ถือมันไว้จะโดนปีศาจงูเข้าควบคุมร่างกาย แม้แต่สาวน้อยมหัศจรรย์และเหล่าจัสติสลีค ก็โดนมันควบคุมและพยายามจะทำลายโลก แฟลชต้องพยายามหยุดหายนะครั้งนี้ให้ได้
"Hereafter" ตอนที่ 43 และ 44 พวกจัสติสลีกได้ต่อสู้กับเหล่าวายร้ายแห่งเมโทโปลิส ซูปเปอร์แมนพลาดโดนทอยแมนยิงปืนใส่ทำให้ซูปเปอร์แมนหายไป ทุกคนคิดว่าเค้าตายแล้ว โดยมีการจัดพิธีศพให้แล้วพยายามหาคนเข้ามาแทน ซึ่งมี โลโบ้ เข้ามาสมัครและทดลองร่วมทีมด้วย ส่วนซูเปอร์แมนถูกส่งข้ามเวลาไปในอีก 30,000 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่มีมนุษย์เหลืออยู่แล้ว ซูปเปอร์แมนต้องหาทางกลับมาให้ได้ โดยความช่วยเหลือของผู้ช่วยเหลือที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
"Secret Society" ตอนที่ 45 และ 46 กอริล่า กร๊อด ตั้งทีมเหล่าร้ายขึ้นมาในนาม "ซีเครท โซไซตี้" ซึ่งประกอบไปด้วย พาราไซด์, ไจกันต้า, ซิเนสโทร, เดอะ เชด, เคย์เฟส และ คิลเลอร์ ฟรอสท์ เข้าต่อสู้กับ จัสติสลีก โดยกร๊อดใช้เครื่องมือทางจิต ทำให้เหล่าจัสติสลีกทะเลาะกัน จนในที่สุดทีมจัสติสลีกก็แตกต่างคนต่างไป
"Comfort and Joy" ตอนที่ 47 เป็นตอนที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันคริสมาส ของสมาชิกในลีก โดยซูปเปอร์แมนได้เชิญ จอน จอนซ์ ไปที่บ้านเกิดเค้าที่สมอลวิลเพื่อฉลองกับพ่อและแม่ของซูปเปอร์แมน ส่วนกรีนแลนเทิร์นกับฮอว์กเกิร์ลก็ไปฉลองกับที่บาร์ต่างดาว ซึ่งจบงานด้วยการต่อสู้ของคนในบาร์ และความรักของทั้งคู่ แฟลชใช้เวลาในการหาของเล่นมาให้ที่บ้านเด็กกำพร้า โดยระหว่างทางถูกรบกวนโดย อัลตร้าฮิวแมนไนท์
"Wild Cards" ตอนที่ 48 และ 49 โจ๊กเกอร์ได้จัดรายการเรียลรีตี้ทีวีขึ้นที่ลาสเวกัส โดยฝังระเบิดเวลาเอาไว้ แล้วให้พวกจัสติสลีคมาปลดชนวน โดยมีเทน,แจ็ค,ควีนและคิง จาก "รอยัลฟลัช แก๊ง" ซึ่งเป็นเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่ถูกฝึกโดยรัฐบาล ผู้ขัดขวาง ส่วนเอชหัวหน้ากลุ่มนั่งอยู่กับโจ๊กเกอร์เพื่อออกทีวีและแสดงความสามารถที่ร้ายกาจของเธอในตอนท้าย
"Starcrossed" ตอนที่ 50, 50 และ 52 บทสุดท้ายของฤดูกาลที่2 พวกทานากาเรี่ยน จากดาวบ้านเกิดของฮอว์กเกิร์ลเข้ามาที่โลกโดยอ้างว่าจะมาปกป้องโลกจากพวกกอนดาเนี่ยนที่จะมาบุกโลก แต่พวกจัสติสลีกไม่ยอมจึงโดนพวกทานากาเรี่ยนจับ โดยมีฮอว์กเกิร์ลช่วยในการจับตัวครั้งนี้ เนื่องจากเธอคิดว่าเธอทำเพื่อช่วยโลกและตามคำสั่งของนายพลแห่งทานากาเรี่ยนคนรักของเธอ แต่ฮอว์กเกิร์ลก็พบว่าแผนบุกโลกในครั้งนี้เป็นการทำลายโลกและใช้เป็นสะพานในการบุกดาวของกอนดาเนี่ยน ระหว่างหน้าที่กับความถูกต้องฮอว์กเกิร์ลจะเลือกอย่างไร จัสติสลีก จัสติสลีก อันลิมิเด็ต ฤดูกาลที่ 1
(ฉายครั้งแรกในอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2548)

"The Cat and the Canary" ตอนที่ 14 แบล็คคานารี่ ชวน กรีนแอร์โร่ว์ ให้ไปช่วยเหลือ ไวด์แคท ออกมาจากคลับใต้ดิน เพื่อให้ไวด์แคท เลิกการต่อสู้ที่รุนแรง
"The Ties That Bind (AKA Miracles Happen)" ตอนที่ 15 มิสเตอร์มิราเคิล จ้าวแห่งการหลบหนี กับภรรยาของเค้า บิ๊กบาธ่า ทั้งสองคนจากนิวก็อด ได้มาขอความช่วยเหลือจากจัสติสลีคให้บุกไปช่วยเหลือคนที่อโพคาลิป แฟลชรับอาสาไปช่วยทั้งๆที่จอน ไม่เห็นด้วย
"The Doomsday Sanction" ตอนที่ 16 ดูมเดย์ที่ถูกแคดมัสนำตัวไปทดลองได้หนีออกมา และตามไปแก้แค้นซุปเปอร์แมนที่กำลังช่วยเหลือผู้คนจากภูเขาไฟระเบิดในเกาะห่งหนึ่ง ซุปเปอร์แมนต้องสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเค้าอีกครั้ง
"Task Force X" ตอนที่ 17 แคดมัสจัดคั้งกลุ่ม ทาสค์ฟรอสเอ็กซ์ขึ้นมาเพื่อไปขโมย "ตัวทำลาย" มาจากหอสังเกตุการของจัสติสลีค
"The Balance" ตอนที่ 18 ฟิลิกซ์ ฟัสท์ ซึ่งถูกขังอยู่ในกระจกได้หนีออกมาโดยใช้ชุดเกราะทรงพลัง บุกไปยังทาร์ทารัสและจับตัวฮาเดสไว้ เพื่อสมดุลของเหล่าเทพสาวน้อยมหัศจรรย์จึงได้รับงานให้ไปช่วยฮาเดสออกมา สาวน้อยมหัศจรรย์ได้พาฮอคว์เกิร์ลไปด้วยเพราะเชื่อว่าอาวุธของเธอจะต้านเวทมนตร์ได้ ถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ค่อยลงรอยก็ตาม
"Double Date" ตอนที่ 19 ฮันเตรส ถูกไล่ออกจากลีค เนื่องจากพยายามจะฆ่าอาชญากรที่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอ ได้ชวน เควสชั่น ไปช่วยเธออีกครั้ง เมื่อไปถึงทั้งสองต้องพบกับสมาชิกในลีคอีก 2 คนที่ถูกส่งมาพิทักษ์พยาน นั้นก็คือ แบล็คคานารี่ กับ กรีนแอร์โร่ว์
"Clash" ตอนที่ 20 กัปตันมาร์เวลถูกเข้าใจผิดว่าสนับสนุนเล็กซ์ ลูเธอร์ในการเลือกตั้ง และเมื่องานเปิดเมืองแห่งใหม่ซูเปอร์แมนก็เชื่อว่าเล็กซ์วางแผนจะสังหารผู้คนโดยใช้ระเบิด แต่กัปตันมาร์เวลไม่เชื่อทั้งสองเลยต่อสู้กัน
"Hunter's Moon (AKA Mystery in Space)" ตอนที่ 21 หอสังเกตุการณ์ได้รับสัญญาณจากอวกาศ ฮอว์กเกิร์ล และ วิเซนที่เป็นแฟนใหม่ของ กรีนแลนเทอร์ต้องไปสำรวจอวกาศด้วยกัน และเมื่อไปถึงกับพบว่าเป็นกับดักจากพวก ทานากาเลี่ยน ที่พ่ายแพ้จากโลกและต้องการล้างแค้นฮอว์กเกิร์ล
"Question Authority" ตอนที่ 22 เควสชั่นตรวจพบว่าซุปเปอร์แมนมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ โดยเริ่มจากการฆ่า เล็กซ์ ลูเธอร์ เควชั่นจึงตัดสินใจไปหยุดวงจรนี้ โดยการฆ่าลูเธอร์เอง เมื่อไม่สำเร็จจึงถูกจับไปที่ แคดมัส ซุปเปอร์แมนและฮันเตรสจึงตามไปช่วย แต่ที่นั้นเค้าต้องพบกับกัปตันอะตอมที่มาขัดขวาง
"Flashpoint" ตอนที่ 23 ต่อจากตอนที่แล้ว หลังจากช่วยเควสชั่นได้ เล็กซ์ ลูเธอร์หักหลังแคดมัส โดยบังคับปืนใหญ่จากหอสังเกตุการของจัสติสลีค ให้ยิงมาที่ฐานของแคดมัส แล้วโยนความผิดให้พวกจัสติสลีค แคดมัสจึงต้องตอบโต้
"Panic in the Sky" ตอนที่ 24 ต่อจากตอนที่แล้ว หลังจากที่ปืนใหญ่ของจัสติสลีกยิงลงมาบนโลก แคดมัสได้ใช้อำนาจของตนสั่งให้กาลาเทียและเหล่ากองทัพอัลติเม็นมุ่งหน้าไปยังหอสังเกตุการของจัสติสลีคและทำลายทุกคนให้หมด ซุปเปอร์เกิร์ลและสตีลนำเหล่าฮีโร่ต่อสู้ป้องกันหอสังเกตุการณ์ ขณะที่ ฮีโร่รุ่นก่อตั้งทั้ง 7 คน ยอมถูกจับมาที่โลก
"Divided We Fall" ตอนที่ 24 ต่อจากตอนที่แล้ว ฮีโร่รุ่นก่อตั้งทั้ง 7 ต้องต่อสู้กับ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด นั้นคือ เล็กซ์ ลูเธอร์ที่รวมตัวกับเบรนนิเอคและใช้เทคโนโลยี นาโนจากต่างดาว ขณะที่ทุกคนล้มไปหมด แฟลชที่ได้รับบาดเจ็บต้องต่อสู้ตามลำพัง ถ้าแฟลชถูกลูเธอร์ฆ่า ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสงครามตามทฤษฎีของเควสชั่น
"Epilogue" ตอนที่ 24 ตอนสุดท้ายของฤดูกาล กล่าวถึงเรื่องในอนาคตในเวลาของแบทแมน บียอน(ประมาณ 30 ปี จากเวลาปกติ) อแมนดา เวอเลอร์ อดีตหัวหน้าของ แคดมัส ได้เล่าให้เทอรี่ แม็คคินนิส แบทแมนคนใหม่ฟังถึงที่มาของเค้าและความสำคัญของการที่จำเป็นต้องมีแบทแมนอยู่ในโลก จัสติสลีก อันลิมิเด็ต ฤดูกาลที่ 3

ดีวีดีฤดูกาลที่ 1 ของตัสติสลีก วางจำหน่ายในรูปแบบโซนหนึ่ง ในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2006 บรรจุสี่แผ่นพร้อมส่วนเสริมพิเศษเป็นความคิดเห็นผู้กำกับและบทสัมภาษณ์
ดีวีดีฤดูกาลที่ 2 ของตัสติสลีก วางจำหน่ายในรูปแบบโซนหนึ่ง ในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2006 บรรจุสี่แผ่น
ในประเทศไทยมีวางขายเฉพาะวีซีดี เฉพาะ 12 ตอน 3 แผ่นเท่านั้น (แผ่นละ 4 ตอน) จัดจำหน่ายโดย บริษัท แคททาลิสท์ อัลลานแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สวีท
สวีท สามารถหมายถึง
นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษ สวีท (sweet) ยังหมายถึง ความหวาน


สวีท (ดนตรี) (suite) กลุ่มเพลงเต้นรำหลายสไตล์มารวมเป็นชุดเพลง แต่ไม่นิยมนำมาเล่นเพื่อเต้นรำจริง
ห้องสวีท (suite) หรือ ห้องสูท ห้องพักในโรงแรมที่มักจะหรูหรากว่าปกติ และมักจะมีห้องรับแขกให้ต่างหาก