วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

คั่นหน้า

คั่นหน้า หรือ บางครั้งเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า บุ๊กมาร์ค (bookmark) คือคำสั่งหนึ่งๆ ที่ใช้ในนันทึกการเชื่อมโยงไปที่ยูอาร์แอล (URL) ใดๆ ในโปรแกรมค้นดู หรือเบราว์เซอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการจดจำตำแหน่งของหน้านั้นๆ โดยเก็บค่าคั่นหน้าไว้ในเครื่องของผู้ใช้ เปรียบเทียบเหมือนการสอดที่คั่นหนังสือในหน้าที่อ่านค้างไว้ คั่นหน้าเริ่มมีการใช้ตั้งแต่โปรแกรมค! ้นดูรุ่นแรก ๆ อย่างโมเสก จนถึงในปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ ที่ช่วยในการจัดเรียงคั่นหน้า
โปรแกรมค้นดูอินเทอร์เน็ต เช่น ไออี หรือที่เรียกกันว่าไมโครซอฟท์ อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์โพลเรอร์ คั่นหน้าจะใช้ชื่อว่า เฟวอริทส์ (Favorites) และในโปรแกรมค้นดู โมเสกใช้ชื่อว่า ฮอทลิสท์ (Hotlists) ซึ่งในปัจจุบันมีความสามารถใหม่ ที่เรียกว่าคั่นหน้าเป็น หรือ ไลฟ์บุ๊กมาร์ค ใน โปรแกรมไฟร์ฟอกซ์ และโปรแกรมค้นดูอินเทอร์เน็ตตัวใหม่ที่วางแผนออกในปี พ.ศ. 2549 จะมีความสามารถในกา�! ��อ่านอาร์เอสเอส (RSS) ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงภายในเว็บนั้น เช่น การอ่านหัวเรื่อง หรือการอ่านหัวข้อบล็อก โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูในเว็บ
ในปัจจุบัน ผู้พัฒนาคั่นหน้าที่แยกต่างหาก และได้รับความนิยมมากได้แก่ เว็บ del.icio.us (อ่านว่า ดิ-ลิ-เชียส) ปรับปรุงระบบการใช้คั่นหน้า โดยเก็บข้อมูลบนเว็บเพื่อสะดวกในการใช้คั่นหน้าออนไลน์ และเชื่อมโยงระหว่างคั่นหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล