วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


อำเภอทุ่งตะโก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชผลทางการเกษตร และผลิตผลจากการประมง
คำขวัญ ของอำเภอทุ่งตะโก "ทิวทัศน์งาม น้ำตกสวย รวมผลไม้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมพระธาตุมุจลินทร์ ถิ่นแห่งอารยธรรมโบราณ"

อำเภอทุ่งตะโก สภาพภูมิศาสตร์
สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดอำเภอสวี
ทิศใต้ จรดอำเภอหลังสวน
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย เรียกว่า อ่าวทุ่งตะโก
ทิศตะวันตก จรด อำเภอหลังสวน อำเภอสวี

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Dieta, I hope you enjoy. The address is http://dieta-brasil.blogspot.com. A hug.